Kryptomeny

Garančný fond investícií na základe častých dopytov klientov obchodníkov s cennými papiermi upozorňuje, že k investovaniu do virtuálnych mien (kryptomien) treba pristupovať obozretne a po zvážení všetkých súvisiacich rizík. Virtuálne meny nie sú riadnymi národnými menami a ako také nespadajú pod systém ochrany tvorený Garančným fondom investícií. Ich používanie nie je regulované a dohliadané centrálnymi bankami EU a ani Európskou centrálnou bankou. Z tohto dôvodu akákoľvek nedostupnosť klientskeho majetku obsahujúceho virtuálnu menu nespadá pod ochranu Garančného fondu investícií. Z tohto dôvodu je potrebné zvážiť investovanie do virtuálnych mien.

Top