Garančný fond investícií

Ako pracuje garančná schéma

Garančný fond investícií svojím pôsobením vytvára spolu s Fondom ochrany vkladov komplexný systém ochrany klienta pri investovaní na peňažnom a kapitálovom trhu SR. Garančný fond investícií je dohliadaným subjektom Národnej banky Slovenska. Jeho činnosť a hospodárenie podliehajú prísnym pravidlám upravených právnymi predpismi SR. Za chránený klientsky majetok poskytuje fond náhradu do výšky 50.000 EUR z klientskeho majetku ku dňu, keď sa klientsky majetok u osoby zúčastnenej na ochrane klientov stal nedostupným podľa § 82 ods. 1. zákona č. 566/2001 Z. z.  o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Aktuálna výška náhrad za nedostupný klientsky majetok

50.000,-EUR

na jednu fyzickú, alebo právnickú osobu splňujúcu podmienky v zmyle zákona č. 566/2001 Z. z.  o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všetky subjekty
Top