Orgány Garančného fondu investícií

RADA Garančného fondu investícií

Predseda Rady GFI:

RNDr. Miron Zelina, CSc. 

Podpredseda Rady GFI: 

RNDr. František Szulényi 

Členovia Rady Garančného fondu investícií:

Mgr. Ján Foltán

Mgr. Peter Kníž 

JUDr. Karol Krippel

JUDr. Marek Mikuška 

Ing. Maroš Ovčarik

JUDr. Viera Polčanová

Ing. Róbert Vlkolinský


DOZORNÁ RADA Garančného fondu investícií

Predsedníčka Dozornej rady

Mgr. Júlia Čillíková

Podpredseníčka Dozornej rady GFI

Ing. Erika Šolíková

Členovia Dozornej rady GFI

Ing. Maroš Ďurik

Ing. Ján Kaššovič, PhD.

Ing. Miloslav Michalík ( do 15.1.2021)

Ing. Georgína Prečuchová

JUDr. Peter Tkáč, PhD.


PREZÍDIUM Garančného fondu investícií

Predseda Prezídia GFI

Viliam Végh

Členovia Prezídia GFI

Ing. Róbert Kopál

JUDr. Svetlana Kucmenová


Top