Orgány Garančného fondu investícií

RADA Garančného fondu investícií

Predseda Rady GFI:

Ing. Peter Augustín

Podpredseda Rady GFI: 

RNDr. František Szulényi 

Členovia Rady Garančného fondu investícií:

Mgr. Ján Foltán

Ing. Marek Benčat

JUDr. Karol Krippel

Mgr. Adam Nádaský, MBA

Ing. Erika Šolíková

Ing. Maroš OvčarikDOZORNÁ RADA Garančného fondu investícií

Predsedníčka Dozornej rady

Mgr. Júlia Čillíková

Podpreda Dozornej rady GFI

Peter Jakubička, LL. M.

Členovia Dozornej rady GFI

JUDr. Jozef Humenský

Ing. Ján Kaššovič, PhD.

Ing. Georgína Prečuchová

Ing. Rastislav Sádecký

 JUDr. Peter Tkáč, PhD.


PREZÍDIUM Garančného fondu investícií

Predseda Prezídia GFI

Viliam Végh

Členovia Prezídia GFI

Ing. Róbert Kopál

JUDr. Svetlana Kucmenová


Top