Slobodný prístup k informáciám

Výročná správa GFI za rok 2018

Výročná správa GFI za rok 2017

Výročná správa GFI za rok 2016

Výročná sprava GFI za rok 2015

Výročná sprava GFI za rok 2014
 

Výročná sprava GFI za rok 2013

Výročná správa GFI za rok 2012

Výročná správa GFI za rok 2011