Legislatíva týkajúca sa GFI

 

 

Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupny klientsky majetok ( pdf )

 

Zákon č. 566/2001 Z.z. ( pdf )

  

Zákon č. 505/2010 Z.z. ktorým sa mení zákon č. 566/2001 s účinnosťou od 30.12. 2010