Kontakt

ADRESA :

GARANČNÝ FOND INVESTÍCIÍ

P.O. BOX 14

830 02 BRATISLAVA 32

 

02/52490510

e-mail: gfi@garancnyfond.sk

 

Platobné údaje:

IBAN SK65 0720 0000 0000 0000 3009

Variabilny symbol vždy uveďte IČO Vašej spoločnosti.