Zoznam osôb zúčastnených na ochrane klientov ku 29.2.2012

 

Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

Alico Funds Central Europe, správ. spol., a.s.
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s..

CAPITAL MARKETS o.c.p., a. s.
Contimental Asset Management, o.c.p. a.s. (do 22.5.2013)

Cornhill Management, o.c.p., a.s
Československá obchodná banka, a.s.
ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.
DLHOPIS, o.c.p., a.s.

European Investment Centre, o.c.p., a.s.
FIO o.c.p., a.s.
IAD Investments, správ. spol., a.s.

Infinity Capital, o.c.p.a.s.

M Securities o.c.p., a.s

OTP Banka Slovensko, a.s.
Poštová banka, a.s.

Prima Banka, a.s.
Privatbanka, a.s.

PROXENTA Finance,o.c.p., a.s. (od 21.3.2012)
RM - S Market, o.c.p., a.s.
SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.

Sberbank Slovensko, a. s.

SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s.

SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Sympatia Financie, o.c.p., a.s.
Tatra banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia a.s.

VÚB Asset Management, správ. spol., a. s ( do 23.4.2013)

Všeobecná úverová banka, a.s.