Auktuálny zoznam osôb zúčastnených na ochrane klientov.

 

Across Wealth Management, o.c.p., a.s.
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s..

CAPITAL MARKETS o.c.p., a. s.

Cornhill Management, o.c.p., a.s
Československá obchodná banka, a.s.
DLHOPIS, o.c.p., a.s.

European Investment Centre, o.c.p., a.s.
FIO o.c.p., a.s.
IAD Investments, správ. spol., a.s.

Infinity Capital, o.c.p.a.s.

OTP Banka Slovensko, a.s.
Poštová banka, a.s.

Prima banka Slovensko, a.s.
Privatbanka, a.s.

PROXENTA Finance,o.c.p., a.s.

QuantOn Solutions, o.c.p., a.s.
RM - S Market, o.c.p., a.s.
SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.

Sberbank Slovensko, a. s.

SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Sympatia Financie, o.c.p., a.s.
Tatra banka, a.s.

VALOR, o.c.p., a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.

ZENIT kapital o.c.p., a. s