Auktuálny zoznam osôb zúčastnených na ochrane klientov.

 

Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

Alico Funds Central Europe, správ. spol., a.s.
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s..

CAPITAL MARKETS o.c.p., a. s.

Cornhill Management, o.c.p., a.s
Československá obchodná banka, a.s.
DLHOPIS, o.c.p., a.s.

European Investment Centre, o.c.p., a.s.
FIO o.c.p., a.s.
IAD Investments, správ. spol., a.s.

Infinity Capital, o.c.p.a.s.

M Securities o.c.p., a.s

OTP Banka Slovensko, a.s.
Poštová banka, a.s.

Prima banka Slovensko, a.s.
Privatbanka, a.s.

PROXENTA Finance,o.c.p., a.s.
RM - S Market, o.c.p., a.s.
SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.

Sberbank Slovensko, a. s.

SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s.

SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Sympatia Financie, o.c.p., a.s.
Tatra banka, a.s.

VALOR, o.c.p., a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.