Auktuálny zoznam osôb zúčastnených na ochrane klientov.

 

Across Wealth Management, o.c.p., a.s.
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s..

Arca Brokerage House, o.c.p. , a.s. ( do 18.8.2017 -  SALVE INVESTMENTS, o.c.p. a.s.)

CAPITAL MARKETS o.c.p., a. s.

Cornhill Management, o.c.p., a.s
Československá obchodná banka, a.s.
DLHOPIS, o.c.p., a.s.

European Investment Centre, o.c.p., a.s.
IAD Investments, správ. spol., a.s.

Infinity Capital, o.c.p.a.s.

JELLYFISH, o.c.p., a.s.  ( do 27.3.2017 - RM - S Market, o.c.p., a.s.)

Mercurius Pro, o.c.p., a.s.

OTP Banka Slovensko, a.s.
Poštová banka, a.s.

Prima banka Slovensko, a.s.
Privatbanka, a.s.

PROSPERITA Bratislava, o.c.p., a.s.

PROXENTA Finance,o.c.p., a.s.

QuantOn Solutions, o.c.p., a.s.

SAB , o.c.p., a.s.  ( do 12.9.2017 FIO o.c.p., a.s.)
SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Sympatia Financie, o.c.p., a.s.
Tatra banka, a.s.

VALOR, o.c.p., a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.

Wealth Effect Management, o.c.p., a.s.

ZENIT kapital o.c.p., a. s