Rozhodnutie Rady Garančného fondu investícií zo dňa 19 12. 2017 týkajúce sa ročného príspevku na rok 2018 pre osoby zúčastnené na ochrane klienta ( pdf )

 

Rozhodnutie Rady Garančného fondu investícií zo dňa 15 12. 2016 týkajúce sa ročného príspevku na rok 2017 pre osoby zúčastnené na ochrane klienta ( pdf )

Rozhodnutie Rady Garančného fondu investícií zo dňa 14 12. 2015 týkajúce sa ročného príspevku na rok 2016 pre osoby zúčastnené na ochrane klienta ( pdf )

 

Rozhodnutie Rady Garančného fondu investícií zo dňa 17. 12. 2014 týkajúce sa ročného príspevku na rok 2015 pre osoby zúčastnené na ochrane klienta ( pdf )

 

Rozhodnutie Rady Garančného fondu investícií zo dňa 16. 12. 2013 týkajúce sa ročného príspevku na rok 2014 pre osoby zúčastnené na ochrane klienta ( pdf )

 

Rozhodnutie Rady Garančného fondu investícií zo dňa 14. 12. 2012 týkajúce sa ročného príspevku na rok 2013 pre osoby zúčastnené na ochrane klienta ( pdf )

 

Rozhodnutie Rady Garančného fondu investícií zo dňa 8.12.2011 týkajúce sa ročného príspevku na rok 2012 pre osoby zúčastnené na ochrane klienta ( pdf )

 

Rozhodnutie Rady Garančného fondu investícií zo dňa 14.12.2010 týkajúce sa ročného príspevku na rok 2011 pre osoby zúčastnené na ochrane klienta ( pdf ) 

 

Rozhodnutie Rady Garančného fondu investícií zo dňa 15.12.2009 týkajúce sa ročného príspevku na rok 2010 pre osoby zúčastnené na ochrane klientov ( pdf )

 

Rozhodnutie Rady Garančného fondu investícií zo dňa 17.12.2008 týkajúce sa ročného príspevku na rok 2009 pre osoby zúčastnené na ochrane klientov ( pdf )