Address:

GARANČNÝ FOND INVESTÍCIÍ

P.O. BOX 14

830 02  BRATISLAVA 32

e-mail: gfi@garancnyfond.sk